Vì sao nên sử dụng Cloud Camera FPT?

Theo xu hướng này, nhiều thương hiệu camera an ninh cũng tích hợp điện toán đám mây vào hệ thống để tăng cường khả năng lưu trữ dữ liệu và bảo mật cho khách hàng. Camera thông minh sử dụng cloud đang ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là trong thời dịch COVID-19 như hiện nay.